Müşteri odaklı yönetim anlayışını benimseyerek, dış müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, hissedarlarımızın, iç müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin beklentilerini gözetmek, toplum ve çevreye yararlı olmak ana politikamızdır. Bu amaçla kalite sistem şartlarının sağlanması, bu sistemin sürekli izlenmesi, eğitim ve yasal mevzuatlar ışığında sürekli iyileştirilmesi, kalite politikamızı destekleyen temel unsurlardır.