KASKO YAPTIRIRKEN

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınmaması gerekir. Hasarı en çabuk ve eksiksiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  2. Poliçede belirtilen araç değerinin, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatıyla, kullanılmış ise piyasa fiyatıyla aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  3. Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'ndan verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekir. Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutulur.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  4. Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekir. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  5. Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksidi ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  6. Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  7. Poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  8. Hazine müsteşarlığı tarafından her üç ayda bir belirlenen ve şirketlere bildirilen araç kasko değeri esas alınarak, kasko poliçesinin düzenletilmesi gerekir.

 • KASKO YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  9. Kaza sonrası yapılması gerekenler: a. Kaza sonrası otomobiller hareket ettirilmeden ilgili trafik şubelerine haber vermek ve trafik polislerinin zabıt tutmalarını beklemek gerekir (Eğer kaza bölgesinde trafik şubeleri yerine jandarma varsa, jandarmalar zabıt tutar). b. Alkol muayenesi yapılması gerekir. c. Sürücünün kazanın meydana geldiği yerden veya tutanaklar tutulduktan ve araç tamirhaneye çekildikten sonra sigorta şirketlerine haber vermesi gerekmektedir. d. Bu işlemler sonrasında sigorta şirketi hasarın bedel tespiti için eksper gönderir. Eksperin hasar tespit çalışmaları sırasında hasar dosyasının tamamlanması ve para alınabilmesi için tutulan tutanağın tasdikli örneğini, alkol muayenesi örneğini ve aracın ruhsatının fotokopilerini temin etmesi gerekir. e. Aracınızın hasarlı durumunu gösteren fotoğrafları olması gerekir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım